Jag har en stark inre kraft att vilja uttrycka mig och det bottnar sig i mina egna upplevelser genom livet...


dancer elin

Jag drivs mycket av att skapa ett verk som har betydelse för mig i form av sitt estetiska uttryck. En sidoeffekt är naturligtvis att verket når en publik. Att jag får en respons på det jag skapat. Jag vill ha en bekräftelse på det jag skapat i form av uppskattning/beröring hos mottagaren av mitt verk. En känsla av att uppfylla mitt eget självjag är en stark drivkraft och en motivation är att få mitt självjag bekräftat av en publik som tar emot min verk. För mig så är skapandet en emotionell process. Trots det emotionella för mig i skapandet så är jag mycket målmedveten eller kanske mera ett starkt fokus.
Jag har en stark inre kraft att vilja uttrycka mig och det bottnar sig i mina egna upplevelser genom livet. Jag är mycket medveten om mitt eget jag och läser mycket och skapar mig erfarenheter och empati från det jag upplever genom andras ögon och då framförallt genom litteratur. Jag tror det driver mig framåt att vilja uttrycka mig i frågor och känslor som känns angelägna för mig. Om jag tittar på det jag själv skapat så är det förvisso mest utifrån egna känslor som jag upplevt/upplever starkt.

dancer

Hem  /  Om mig  /  Nyheter  /  Kontakt  / 

© Johan Margulis